Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) είναι η πρώτη και μοναδική Διεπαγγελματική Οργάνωση στον τομέα του κρέατος στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2013 και είναι επίσημα αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΔΟΚ καθορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ.

Η σύνθεση της οργάνωσης έχει ως εξής:

 • Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ),
 • Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.),
 • Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ),
 • Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών, Αλλαντοποιών και Εργαστηρίων Κρέατος (ΠΕΜΑΕΚ)
 • Πανελλήνια Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων (ΠΕΕΚΖΖ),
 • Πανελλήνια Ένωση Δημοτικών Σφαγείων (ΠΕΔΣ)
 • Ένωση Σχολών Κρέατος (ΕΣΚ)
 • Πανελλήνια Ομάδα Επαγγελματιών Διατροφικού Τομέα (BRIGADE).

Η ΕΔΟΚ, μετά από ανταγωνιστική διαδικασία, υλοποιεί τα ακόλουθα δύο προγράμματα της ΕΕ, για την προώθηση του πρόβειου κρέατος και τη βιωσιμότητα της αιγο-προβατοτροφίας:

 • Μέτρα για την προβολή και την προώθηση του πρόβειου κρέατος στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία (Meet the Lamb),
 • Μέτρα προβολής και προώθησης της βιώσιμης παραγωγής κρέατος αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Σουηδία (Signed by Nature)
 • H αναγνώριση της ΕΔΟΚ ως μοναδικής Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης στον τομέα του κρέατος στην Ελλάδα, είναι συμβατή με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1308/2013 και 1379/2013.